ImagenBaner
NOMBRES
TBLSALAS
SALA
DIASEXEQUIAS
HORA_SEPELIO
TBLIGLESIAS
IGLESIA
DESTINOFINAL
TBLCEMENTERIOS
CEMENTERIO
FECHAVELACION
NOMBRES
TBLSALAS
SALA
DIASEXEQUIAS
HORA_SEPELIO
TBLIGLESIAS
IGLESIA
DESTINOFINAL
TBLCEMENTERIOS
CEMENTERIO
FECHAVELACION
FALLECIDO VELACION EXEQUIAS HORA LUGAR CEREMONIA DESTINOFINAL CEMENTERIO FECHAVELACION
Julieta Arias Rivera N/a N/A N/a N/a N/a
Simon Ruso Azul N/a N/A N/a N/a N/a